Despre Proiect

În data de 24.05.2019, a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar – Agenția pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov, contractul de finanțare nr. 4311/24.05.2019 aferent proiectului  ”MODERNIZARE LINIE DE TRAMVAI  PE B-DUL G-RAL VASILE MILEA DE LA INTERSECŢIA CU B-DUL TIMIŞOARA PÂNĂ ÎN DREPTUL INTRĂRII ÎN BENZINĂRIA OMV”,  finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 3, P.I. 4e, O.S.3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  • Obiectivul general al proiectului: reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de transportul rutier motorizat la nivelul Municipiului Bucureşti cu 613 tone/an, prin modernizarea tronsonului de 1,1 km cale dublă linie tramvai pe care circula tramvaiele 1 si 10 se urmărește creșterea atractivității si îmbunătățirea eficienței transportului public de calatori, a frecvenței si a timpilor de parcurs, accesabilității si implicit a transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme.
  • Obiectivul specific: Modernizarea unui tronson de 1,1 km cale dublă linie tramvai până în anul 2020, în vederea îmbunătățirii eficienței transportului public de călători din Municipiul Bucureşti.

Pentru atingerea acestui obiectiv specific, se vor realiza următoarele măsuri:

 

  • refacerea infrastructurii si suprastructurii caii de rulare – înlocuire traverse, sine, prinderi, amortizoare de zgomote si vibrații, etc.
  • înlocuire stâlpi susținere rețea de contact;
  • înlocuire fir rețea de contact, inclusiv elementele de susținere;
  • refacerea peroanelor de pe tronson cu respectarea standardelor si normelor în vigoare
  • lucrări de intervenție la pasajul subteran pietonal.

Perioada de implementare: 01.10.2017 – 31.12.2022

Valoarea totală a proiectului: este de 28.056.510,21 RON. Finanțarea nerambursabilă este 27.474.854,89 lei, din care 22.428.452,97 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 5.046.401,92 lei din Bugetul de stat.

 

 

 

logobuc1

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

   

Investim în viitorul tău!

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

rectangle-footer